1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowej to przede wszystkim unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport Szok Kraków, Maciej Szczepanik, 32-005 Niepołomice ul. Grunwaldzka 24 f/2, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Z/20/2010, wpis do ewidencji działalności gospodarczej 431/2011, regon 350811983, tel. 603409267, email sportszok[małpa]sportszok.pl.
 1. Kontakt w sprawie danych osobowych  można nawiązać mailowo na adres sportszok[małpa]sportszok.pl.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszej usługi.
 1. Dane, które potrzebne są nam do realizacji usługi, to nazwisko, imię, e-mail, login i hasło do logowania się w serwisie.
 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi „Giełda SPORT SZOK” oraz wykonania innych procedur mogących wynikać wyłącznie z przepisów prawa.
 1. Prawa, które przysługują Państwu w stosunku do posiadanych przez nas Państwa danych to:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). 
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

9. Państwa  dane możemy pozyskać wyłącznie od Państwa w trakcie procesu rejestracji na naszej platformie giełdowej, za pomocą formularza rejestracyjnego i / lub funkcjonalności „Edycja profilu”, których wypełnienie niezbędne jest do zarejestrowania się oraz do publikowania ogłoszeń na naszym portalu..

 Nasi partnerzy:

logo ablandia    logo craft 1    logo gmina rytro   logo head    logo park wodny krakow    logo perla poludnia

 

logo rytra 1    logo schoffel 1    logo ski lubomierz 10    logo wojciech szczepanik