Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu ogłoszeniowego „Giełda SPORT SZOK” zwanego dalej portalem.
2. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
4. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 

Warunki dodawania ogłoszeń

1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.


2. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, są sprzeczne z charakterem serwisu.


3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

4. Zaleca się ogłoszeniodawcom nie podawanie w treści publikowanych ogłoszeń żadnych informacji dotyczących danych osobowych, takich jak: numery telefonów, adresy mailowe, adresy zamieszkania, imiona i nazwiska. Korespondencja pomiędzy ogłoszeniodawcą a osobami zainteresowanymi ogłoszeniem następuje drogą elektroniczną przy zastosowaniu funkcjonalności „ZAPYTAJ AUTORA”.

 

 

 

 

 

 Nasi partnerzy:

logo ablandia    logo craft 1    logo gmina rytro   logo head    logo park wodny krakow    logo perla poludnia

 

logo rytra 1    logo schoffel 1    logo ski lubomierz 10    logo wojciech szczepanik